Наука

Проектът Digital Giza съчетава изследвания и изображения, за да предостави портрет за академици - и изследователи на кресла.

Всички трябва да разсъждаваме върху това, което неговият кратък и смел живот трябва да ни каже.

Изследванията предлагат по-задълбочен поглед върху биологията на китовите акули, най-голямата риба на Земята, както и важни последици за опазването на съществата.