Копривна Треска

Коривната треска е често срещан кожен обрив, който може да бъде причинен от неща като стрес, алергии и лекарства. Нашият лекар споделя общи причини и лечения за копривна треска.